Velkommen

Advokatfirmaet Rustad er et veletablert advokatfirma med kontor sentralt i Elverum. Firmaet består av tre advokater, en advokatfullmektig og en sekretær.

Vi bistår innenfor de aller fleste juridiske felt og har lang erfaring både innen strafferett og privatrettslige forhold. Advokat Helge Næss Rustad er fast oppnevnt forsvarer ved Sør-Østerdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Våre oppdragsgivere er offentlige instanser, private selskaper og privatpersoner.