Per Martin Borg

Arbeidserfaring: Advokat i Advokatfirmaet Rustad fra 2014 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Rustad 2013 – 2014 Rådgiver hos Fylkesmannen i Hedmark 2011 – 2013 Rådgiver/førstekonsulent i Justisdepartementet, 2007 – 2011 Annet: Leder for kontrollkommisjonen for Øst-Hedmark. epost: pmb@advokatrustad.no

Read more

Øyvind Borg

Arbeidserfaring: Advokat i advokatfirmaet Rustad fra 2014 Advokatfullmektig advokatfirmaet Consensus ANS, 2012 – 2014 Dommerfullmektig Sør-Østerdal tingrett, 2012 Eiendomskonsulent i Statskog SF, 2012 Rådgiver/førstekonsulent Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget 2008-2011 Annet: Medlem av Tilsynsrådet for kriminalomsorgen, region øst. Epost: ob@advokatrustad.no

Read more