Øyvind Borg

Øyvind Borg portrett

Arbeidserfaring:
Advokat i advokatfirmaet Rustad fra 2014
Advokatfullmektig advokatfirmaet Consensus ANS, 2012 – 2014
Dommerfullmektig Sør-Østerdal tingrett, 2012
Eiendomskonsulent i Statskog SF, 2012
Rådgiver/førstekonsulent Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget 2008-2011

Annet:
Medlem av Tilsynsrådet for kriminalomsorgen, region øst.

Epost: ob@advokatrustad.no