Kategori: Ansatte

Per Martin Borg

Per Martin Borg portrettArbeidserfaring:
Advokat i Advokatfirmaet Rustad fra 2014
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Rustad 2013 – 2014
Rådgiver hos Fylkesmannen i Hedmark 2011 – 2013
Rådgiver/førstekonsulent i Justisdepartementet, 2007 – 2011

Annet:
Leder for kontrollkommisjonen for Øst-Hedmark.
epost: pmb@advokatrustad.no

Mer

Øyvind Borg

Øyvind Borg portrett

Arbeidserfaring:
Advokat i advokatfirmaet Rustad fra 2014
Advokatfullmektig advokatfirmaet Consensus ANS, 2012 – 2014
Dommerfullmektig Sør-Østerdal tingrett, 2012
Eiendomskonsulent i Statskog SF, 2012
Rådgiver/førstekonsulent Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget 2008-2011

Annet:
Medlem av Tilsynsrådet for kriminalomsorgen, region øst.

Epost: ob@advokatrustad.no

Mer