Helge Næss Rustad

 

Helge Næss Rustad portrettArbeidserfaring:
Advokat i Elverum fra 1977.
Dommerfullmektig Sør-Hedmark herredsrett og Hamar byrett 1975-1977.
Ansatt i Justisdepartementet 1975.

Annet:
Har og har hatt diverse styreverv innen bank– og næringsliv.

epost: hnr@advokatrustad.no