Kategori: Aktuelt

Utvider og styrker teamet

Alle tre inne samlet

Fra venstre:
Helge Næss Rustad, Per Martin Borg og Øyvind Borg

Fra 22. september 2014 er det en ny mann med på laget hos Advokatfirmaet Rustad. Øyvind Borg kommer til Rustad fra en tidligere stilling hos Advokatfirmaet Consensus.

– Vi gleder oss til å få Øyvind med på laget, sier Helge Næss Rustad. Stadig økende arbeidsmengde tilsier at vi må utvide teamet, og Øyvind med hans bakgrunn og erfaring passer som hånd i hanske.

I løpet av det siste året har Advokatfirmaet Rustad flyttet fra de gamle lokalene i Storgata 15 til nyoppussede Kirkestua ved Kremmertorget i Elverum. Fra tidligere hadde Rustad med seg advokatfullmektig Per Martin Borg og sekretærene Lise Druglimo og Ella Surén.

Helge v dørHelge Næss Rustad bekrefter at han og de øvrige ansatte trives godt i Kirkestua. Spesielt etter at diskusjonene og kontroversene rundt fargevalget hadde lagt seg. Som kjent malte Rustad om hele huset i forbindelse med innflyttingen.

– Nå er det faktisk overveiende positive tilbakemeldinger. Mange har sågar spurt om fargekoden fordi de vil bruke den selv, smiler Rustad.

I forbindelse med ansettelsen av Øyvind Borg har Rustad også foretatt en oppgradering av hjemmesiden.

 

Mer

Om kjøp og salg på facebook

Per Martin Borg webForbrukerrådet har vært på banen og uttalt seg om problematikk rundt kjøp og salg på facebook. Leder av Forbrukerrådet i Rogaland, Edith Nøkling, mener et skriftlig bud i et kommentarfelt er bindende. Men saken er muligens ikke så enkel som hun skal ha det til. Det ligger formuleringer i både kjøpsloven og avtaleloven som virker inn på hva som er bindende og ikke bindende.

Per Martin Borg har blitt intervjuet av Regnskapsførerne Vekstra om problemstillingen:
– I prinsippet er dette så enkelt som at en avtale er bindende både for kjøper og selger, og at en avtale skal holdes, sier han. Men – et tilbud om salg er ikke bindende for selger før tilbudet «er kommet til kunnskap» for den eventuelle kjøper.
Den andre veien arter det seg slik at et bud, eller et uttrykt ønske om å kjøpe noe for en gitt pris, ikke er gyldig eller forpliktende for kjøper før «det er kommet til kunnskap» for selger.
– Dette kalles «løfteprinsippet», at selger og kjøper er bundet fra det tidspunkt motparten er blitt kjent med tilbudet.

Videre er ordlyden i tilbudet som legges ut avgjørende. Advokatfullmektig Borg bruker følgende eksempel:
– Hvis du skriver «Jeg vurderer å selge denne bilen – gi bud». Da har du IKKE lovet at du vil selge bilen, og du er dermed heller ikke forpliktet til å akseptere noe bud. Men de som eventuelt gir bud er forpliktet til å stå ved budet så snart det har kommet til selgers kunnskap.

Hvis du derimot skriver «Jeg selger denne bilen til høystbydende over kr 15.000 innen kl 22:00 i kveld», da er du strengt tatt forpliktet til å selge bilen til høystbydende, hvis noen byr mer enn 15.000 innen fristen. Og budgiver er forpliktet til å stå ved sitt bud.

Mer